Všeobecné obchodní podmínky a provozní řád

SPINNING&FITNESS centrum (dále jen „fitness centrum“) je provozováno na základě živnostenského oprávnění poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness a spinningu, a to v Brně, Kounicova 20. Provozovatelem je VITNES s.r.o. IČ: 28288742 odpovědným vedoucím je Bořivoj Drastich.

Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami fitness centra. Během své návštěvy je povinen se jimi řídit. Zakoupením vstupu nebo služby fitness centra vyjadřuje návštěvník, že se s provozním řádem a všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi bez výhrad.

1. Permanentkou se rozumí:

 • Permanentka na 20 vstupů s platností 6 měsíců - nepřenosná.
 • Permanentka do posilovny měsíční nepřenosná.
 • Permanentka do posilovny čtvrtletní, pololetní, roční -  nepřenosná.

2. Platnost permanentky se počítá ode dne jejího zakoupení.

3. Vstupové permanentky mají datum platnosti vyznačený na permanentce a na kartičce, kterou klient obdrží při koupi permanentky. Všechny vstupy a služby předplacené permanentkou je nutné vyčerpat v době platnosti permanentky.  Ve výjimečných případech (závažná nemoc – nutnost předložit neschopenku, těhotenství) lze prodloužit dobu čerpání permanentky, vždy však po předchozí dohodě v době platnosti permanentky.

Pokud skončí doba platnosti permanentky, je možné propadlé tréninky obnovit připsáním k jakékoli nové permanentce, toto ale platí nejpozději do 1 roku od konce platnosti propadlé permanentky.

Nevyčerpané tréninky nelze z žádného důvodu vrátit.

4. Klubové členství

Klubovým členem fitness centra se stává návštěvník vyplněním přihlášky, zaplacením vstupního poplatku a prvního měsíčního příspěvku dle ceníku fitness centra k dispozici na recepci a na stránkách www.spinningafitness.cz.

Vstupní poplatek se platí jednorázově a dále se neobnovuje, dokud návštěvník platí řádně a nepřerušeně členské příspěvky.

V rámci jednorázového vstupního poplatku návštěvník získává tyto klubové výhody:

 • Měsíční příspěvky levnější v řádu stovek korun měsíčně viz. ceník na: www.spinningafitness.cz.
 • Měření kompozice těla (In body 230) + interpretace výsledků v hodnotě 500 Kč - 1 x zdarma.
 • 1. rok měření kompozice těla (In body 230) + zaslání výsledků na e-mail - 3 x zdarma v celkové hodnotě 450 Kč.
 • 2. a každý další rok měření kompozice těla (In body 230) +zaslání výsledků na e-mail - 4 x zdarma v celkové hodnotě 600 Kč. 
 • - 100 Kč na služby osobního fitness trenéra ze standardní ceny 400 Kč.
 • - 12% na permanentku osobních tréninků na přístroji EMS bodytec (externě v naší druhé provozovně MATRIX GYM Tř. kpt. Jaroše 28).
 • První osobní trénink pro začátečníky na přístroji EMS bodytec ZDARMA (externě v naší druhé provozovně MATRIX GYM Tř. kpt. Jaroše 28).
 • - 10 % na celá balení doplňků výživy značek Smartlabs, Nutrend a další.

Smlouva není uzavírána na dobu určitou či neurčitou. 

Klubový člen se nezavazuje k dlouhodobému vztahu.

Členské příspěvky lze platit na účet fitcentra formou měsíční trvalé platby. Platbu měsíčních příspěvků může návštěvník kdykoli ukončit bez jakýchkoli sankcí.

Ukončením plateb členských příspěvků klubové členství, včetně všech výhod z něj plynoucích, automaticky zaniká.

Klubové výhody jsou platné po dobu řádně a nepřerušeně placených měsíčních příspěvků.

Ve výjimečných případech (závažná nemoc – nutno doložit neschopenkou, těhotenství) lze klubové členství pozastavit, vždy však po předchozí dohodě v době platnosti klubového členství a to minimálně na 30 dní.

Klubové členství je nepřenosné nicméně, pokud nemůže návštěvník, déle než 30 dní navštěvovat fitcentrum může určit svého náhradníka. Náhradník může využívat všech výhod vyplývajících z klubového členství. Období volné pro náhradníka a jeho nacionále (jméno, příjmení, telefon, email) musí člen předem nahlásit na email: bob@spinningafitness.cz nebo na tel.: +420 777 874 118. V tomto nahlášeném období však řádný člen již nemůže využívat výhod klubového členství.

Neukončené klubové členství se všemi výhodami v případě nepřerušení měsíčních plateb lze převést (přepsat) na jiného návštěvníka bez vstupního poplatku. Stávající člen to musí předem nahlásit na email: bob@spinningafitness.cz nebo na tel.: +420 777 874 118.

5. Nelze kombinovat studentské a seniorské permanentky se standardní cenou permanentky. Studenti jsou povinni prokázat, že studují denní studium a nedovršili věk 26 let (postačí karta ISIC s platnou validační známkou). Pro seniorské permanentky se návštěvník prokáže buď platným Senior Pasem, v případě dovršení věku 65 let postačí platný občanský průkaz.

6. Lekce se uskuteční při minimálním počtu 3 dopředu nahlášených účastníků. V případě, že není dostatečný počet přihlášených na lekci, vyhrazuje si provozovatel právo lekci zrušit a Vás informovat o této skutečnosti telefonicky nebo sms.

7. Rezervační podmínky:

Rezervace na skupinové lekce lze provádět s předstihem 7 dní před plánovanou lekcí.

  7.1. Rezervace místa na skupinové cvičení lze provést těmito způsoby:

 • osobně na recepci fitness centra v provozní době,
 • telefonicky na tel. č. recepce fitness centra – 776 874 118 – pouze v provozní době,
 • pro držitele klubového členství nebo permanentky pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra – www.spinningafitness.cz.

On-line rezervace pouze pro klubové členy a majitele permanentek

Registrace k online rezervaci se realizuje na recepci, kde návštěvník zadá své kontaktní údaje včetně emailu, na který přijdou přihlašovací údaje. Rezervační systém najde na www.spinningafitness.cz/spinning/rozpis-lekci

Platnost rezervace končí 5 minut před začátkem lekce. Takto uvolněné místo je obsazeno případným přítomným náhradníkem. Pokud rezervovaný návštěvník ví, že přijde později než 5 minut před začátkem lekce, musí pro udržení rezervovaného místa zavolat na recepci a recepční podrží místo do začátku lekce.

Lekce začíná přesně v minutu uvedenou jako začátek lekce. Příchod návštěvníka musí být registrován na recepci nejpozději ve chvíli začátku lekce. Pokud není návštěvník registrován nejpozději v okamžiku přesného začátku lekce, nebude již na lekci vpuštěn.

Vstup do multifunkčního sálu a sálu na Spinning před začátkem lekce je povolen pouze za přítomnosti smluvního trenéra (instruktora) SPINNING & FITNESS centra.

Rezervaci a odhlášení nelze provést přes e-mail.

  7.2. Odhlášení se ze skupinové lekce a podmínky storno poplatku:

  Odhlášení je možné:

 • osobně na recepci fitness centra v provozní době,
 • telefonicky na tel. č. recepce fitness centra – 776 874 118 – pouze v provozní době,
 • pro držitele permanentky pomocí on-line rezervace na stránkách fitnesscentra – www.spinningafitness.cz./spinning/rozpis-lekci/

  7.3. Zrušení rezervace skupinového tréninku je možné nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce. Při pozdějším zrušení (omluvení)       lekce bude účtován storno poplatek ve výši 100 Kč za osobu a lekci, který bude požadován při další návštěvě nebo se odečte jako absolvovaná lekce z permanentky.

  7.4. Zrušení rezervace individuálního tréninku s osobním trenérem je možné nejpozději do 23:59 hodin, dne předcházejícího rušeného tréninku. Rezervaci lze zrušit pouze telefonicky nebo sms (minimálně s textem: Ruším trénink datum, čas rušeného tréninku jméno a příjmení)  na telefonní číslo konkrétního trenéra. V případě nezrušeného nebo pozdě zrušeného rezervovaného tréninku bude účtován storno poplatek 150,- Kč.

8. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle aktuálního ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

9. Minimální dosažený věk návštěvníka je 15 let. Mladší návštěvník ve věku 7 – 14 let může mít vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tato osoba starší 18 let plně zodpovídá za nezletilého a nesmí jej nechat bez dozoru. Přivede-li návštěvník do posilovny dítě mladší 7 let, je povinen zamezit dítěti volný pohyb v prostoru posilovny (lezení na stroje, manipulace s předměty apod.). Návštěvník, který s sebou má dítě mladší 7 let, je za něj plně zodpovědný.

10. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Požádejte podle potřeby obsluhu, instruktora nebo přítomného trenéra o informace k tréninku a instruktáž. Ceník individuálního tréninku, nebo tréninku ve skupině najdete na www.spinningafitness.cz a v prostorách recepce nebo Vám sdělí obsluha u recepce.

Před vstupem do fitcentra se přezujte do čisté sportovní obuvi.

Každý je povinen používat čistý sportovní oděv a čistou pevnou obuv při cvičení. Při cvičení na strojích nebo lavičkách používejte pod sebe ručník, lavičku vždy otřete od potu.

Není dovoleno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, která neslouží pro cvičení, které má návštěvník uhrazeno.

11. vlastní přinesené nápoje v PET lahvích nejsou dovoleny nosit do prostoru posilovny (vlastní nápoje v bidonu nebo šejkru jsou povoleny).

12. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese za zdravotní stav návštěvníků žádnou zodpovědnost. Návštěvník přizpůsobí cvičení svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

13. Návštěvníci užívají veškeré zařízení fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

14. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením fitness centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.

15. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům fitness centra. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení není dovoleno.

16. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium, je však možné využít tekuté, pokud ovšem nezanechává viditelné stopy znečištění.

17. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen uklidit po sobě na vyhrazená místa veškeré nářadí a náčiní, které během cvičení využíval.

18. Místem určeným k odložení obvyklých věcí jsou šatní skříňky v šatnách, které musejí být návštěvníkem řádně uzamčeny. Místem určeným k odložení peněz, šperků, elektroniky (mobilní telefony, notebooky, mp3 přehrávače atp.) a jiných cenností je u obsluhy recepce. Za cennosti, které nebudou uloženy u obsluhy recepce, nese plnou zodpovědnost návštěvník.

19. V celé provozovně fitness centra je přísně zakázáno bez písemného souhlasu provozovatele pořizovat obrazové či zvukové záznamy pod pokutou 50.000,- Kč.

20. Návštěvník bere na vědomí, že v případě svého nezájmu o oficiální zprávy a změny v provozním řádu a všeobecných obchodních podmínkách sdělených formou v zařízení vyvěšených tiskovin a umístění na webové stránky, nejsou dotčeny jeho povinnosti z nich vyplývajících.

21. Provozní doba fitness centra je:

 • Pondělí až pátek od 8:00 do 21.00 hodin skupinové lekce dle rozvrhu.
 • Sobota 9:00 – 13:00 skupinové lekce dle rozvrhu.
 • Neděle 16:00 – 21:00 skupinové lekce dle rozvrhu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu, nebo zkrácení provozní doby v odůvodněných případech. To platí zejména z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro návštěvníky komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění a podobné vnější vlivy).

Provozovatel se zavazuje k nakládání s veškerými osobními údaji tak, jak jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návštěvník poskytuje provozovateli výslovný souhlas s jejich zpracováním.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2017

Kontakty

SPINNING & FITNESS

Telefon: 776 874 118

Rezervace SPINNING a sálové lekce
Kounicova 20, 602 00 Brno
Mobil: : 776 874 118
E-mail: info@spinningafitness.cz

Otevřeno:
Pondělí - pátek 8:00 - 21:00
Sobota 9:00 - 13:00
Neděle 16:00 - 21:00

Rezervace EMS:
BODY EXPRESS Rozmarýn

Bořivoj Drastich
borivoj.drastich@bodyexpress.cz
+420 777 874 118
www.bodyexpress.czSledujte náš Facebook:


Spolupracujeme: